PANNONIA MGTSZ

a PANNONIA Magyar Gépjárművek Túra Szakosztálya

Segítség OT minősítéshez

Mi az OT rendszám feltétele?

OT rendszámot olyan jármű kaphat, amely teljesíti a muzeális minősítés feltételeit.

Ha viszont a jármű nem minősített, lehet akár 100 éves is, az utakon és a műszaki vizsgán is ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak rá, mint a legújabb modellekre.

 

 Mitől muzeális jellegű egy jármű?

ˇ legalább 30 éve gyártották

ˇ használata jellegének megfelelően és azzal összefüggő céllal történik

ˇ eredeti műszaki jellemzői változatlanok, vagy annak megfelelően helyre lettek állítva

 

 Az OT rendszámmal járó kedvezmények:

ˇ nincs szükség eredetiségvizsgálatra

ˇ gépjármű adó mentesség

ˇ alacsonyabb kötelező biztosítás

ˇ műszaki vizsga csak ötévente szükséges

 

Ki dönti el, hogy egy jármű megfelel-e a muzeális minősítés feltételeinek?

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről a Magyar Autóklubot, valamint a Közlekedéstudományi Intézetet jelölte ki, mint minősítő szervezet, illetve a nyilvántartás vezetésére és a muzeális minősítő rendszer működtetésével megbízott szervezet.

Mi alapján van szükség erre?

Közlekedéstudományi Intézet (KTI) által kiadott Múzeális Minősítő Szabályzat alapján a típus a muzeális minősítés alapjául származó gépjármű dokumentáció biztosítása a kérelmező feladata. A jármű muzeális értéke úgy kerül elbírálásra, hogy a jármű tényleges állapotát hasonlítják össze a dokumentációban szereplő típusleírással.

 Mit kell, hogy tartalmazzon a dokumentáció?

ˇ jármű egyedi azonosítói

ˇ beépített alkatrészek

ˇ gyártási anyagok

ˇ alkalmazott technológiák

ˇ szerelési utasítás, alkatrész katalógus

 

Milyen módosítások nem engedélyezettek?

A jármű eredeti állapotával nem megegyező méretű és eltérő anyagtípusú módosítások nem engedélyezettek.

Meg kell-e felelnie a muzeális (OT) járműnek a jelenleg érvényes (EURO 6) kibocsátási értékeknek?

Nem, a jármű gyártási időpontjában érvényes emissziós normáknak kell megfelelnie.

Okmányait vesztett járművet is lehet OT minősíteni?

Ha nincs meg az eredeti forgalmi engedély és rendszám, de adásvételi szerződés vagy hivatalos tulajdon igazolás van a járműről, akkor összeépítési engedéllyel és kiegészítő anyaggal a muzeális minősítés elvégezhető. Az összeépítéshez szükséges 2 db adásvételi szerződés: 1 az alváz vásárlásról és 1 a motor vásárlásáról.

Összeépítési engedélyt kizárólag hivatalos járműtervező cég állíthat ki.

Egyéb változás:

Januártól a muzeális minősítéssel egy időben és egy helyen történik a műszaki vizsga is. Szintén változás, hogy egy OT rendszámos jármű megvásárlásánál nem kell újra muzeális minősítés vizsgán részt venni az átíráshoz, elég csupán annak lejártakor elvégezni a szükséges vizsgát.

Múzeális Minősítő Szabályzat

https://www.autoklub.hu/oldtimer/

 


Új formátumú OT rendszámtáblák kerülnek kiadásra 2022.07.01-től